βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νόμου και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται και βεβαίωση μηχανικού.

Πότε απαιτείται η βεβαίωση μηχανικού

H βεβαίωση μηχανικού επισυνάπτεται σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου όπως γονική παροχή, αγοραπωλησία, δωρεά κ.τ.λ. καθώς και σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο όπως σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, τροποποίηση της σύστασης κτλ.

Tι αφορά η βεβαίωση μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας του ακινήτου (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, κτίριο κτλ) σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή με τυχόν λοιπά νομιμοποιητικά στοιχεία όπως δήλωση του Ν.4178/2013, 4014/2011, 3843/2010, κ.α. Εάν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, τότε εκδίδεται μια βεβαίωση ανά διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.

Η νομιμότητα του ακινήτου ελέγχεται όσον αφορά τα στοιχεία της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους του, δηλαδή όσον αφορά το εξωτερικό περίγραμμα της ιδιοκτησίας και το κατά πόσο αυτό συμφωνεί με αυτό που εμφανίζεται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρεσίας και υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους, τότε ελέγχεται και η ύπαρξη των στοιχείων νομιμοποίησης ή ρύθμισης τους.

Επίσης, ελέγχεται η χρήση του ακινήτου όπως κατοικία, κατάστημα, γραφείο κτλ η οποία θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφετε στην εγκεκριμένη οικοδομική άδεια ή σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ή νομιμοποιηθεί.

Όσον αφορά την βεβαίωση για αδόμητο οικόπεδο, τότε βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ύστερα από επί τόπου αυτοψία και φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Για να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος του ακινήτου, θα πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας το στέλεχος της οικοδομικής αδείας, το τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια, τα εγκεκριμένα σχέδια από το αρχείο της πολεοδομίας ή τα θεωρημένα σχέδια του ιδιοκτήτη που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (κάτοψη και τομή), τον τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, αποδοχή κληρονομίας κτλ) και τα λοιπά νομιμοποιητικά στοιχεία εάν υπάρχουν.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει τα παραπάνω σχέδια της οικοδομικής άδειας και το στέλεχος που απαιτείται, τότε αυτά μπορούν να αναζητηθούν είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (πρώην πολεοδομία) έχοντας τον αριθμό της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης. Αν δεν είναι γνωστός ο αριθμός της οικοδομικής άδειας, τότε κάνοντας χρήση διαθέσιμων στοιχείων όπως έτος κατασκευής, όνομα στο οποίο εκδόθηκε η άδεια κτλ, γίνετε έρευνα στο αρχείο της υπηρεσίας δόμησης για τον εντοπισμό της.

Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού

Έχοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά, πραγματοποιείται επιτόπου αυτοψία του ακινήτου από τον μηχανικό, ο οποίος συγκρίνει την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή/και των τυχόν λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων. Εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους ή οι αποκλίσεις είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, τότε ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του ακινήτου και του ιδιοκτήτη στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού η οποία λαμβάνει μοναδικό αριθμό για το κάθε ακίνητο. Η παραπάνω βεβαίωση μηχανικού έχει ισχύ για δυο (2) μήνες από την ημερομηνία της αυτοψίας.

Παράλληλα, παραδίδεται στον ιδιοκτήτη προς υπογραφή, υπεύθυνη δήλωση η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο όσον αφορά την δόμηση, την κάλυψη, το ύψος και την χρήση ή εάν υπάρχουν ότι αυτές έχουν ρυθμιστεί ή τακτοποιηθεί. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

 

Περιπτώσεις όπου διαπιστώνετε αυθαιρεσία

Σε περίπτωση όπου κατά την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθούν αυθαιρεσίες στο ακίνητο καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της οικοδομικής άδειας ή έχει εγκατασταθεί άλλη χρήση στο ακίνητο από αυτή που προβλέπεται στην άδεια και δεν έχουν τακτοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση μηχανικού και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Για να συνεχίσει η διαδικασία θα πρέπει ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της αυθαιρεσίας αλλά και με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής του ακινήτου, να προηγηθεί ρύθμιση ή νομιμοποίηση των αυθαίρετων τμημάτων ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και να εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου που θα προκύψει.

 

Ζητήστε μια προσφορά για βεβαίωση μηχανικού

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε μια προσφορά για βεβαίωση μηχανικού και να σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της.

Έκδοση βεβαιώσεων στην Αγία Παρασκευη, Χολαργό, Παπάγου, Γέρακας, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Μελίσσια, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Ψυχικό, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία. Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Αθήνα, Πειραιάς, Φάληρο, Άλιμος, Ελληνικό, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Νέος Κόσμος, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ρέντη, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Ίλιο, Άνω Λιόσια, Αχαρνές, Μεταμόρφωση και σε όλη την υπόλοιπη Αττική και υπό προϋποθέσεις και εκτός νομού.