Η μελέτη ενός έργου αποτελεί μια σύνθετη εργασία με πολλές παραμέτρους που ορίζονται τόσο από τον μελετητή και την κείμενη νομοθεσία, όσο και από τον ιδιοκτήτη – διαχειριστή του έργου. Παράμετροι όπως η χρήση του έργου, οι ειδικές ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών του, το συνολικό κόστος κατασκευής αλλά και χρήσης, ορίζονται από τον ιδιοκτήτη ενώ ο μηχανικός καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν καλύτερα τις επιθυμίες του και εφαρμόζοντας τις αρχές και τις τεχνικές που διέπουν την επιστήμη του μηχανικού.

Συνήθως ο ιδιοκτήτης περιορίζετε στην αρχιτεκτονική μελέτη ενός έργου και συγκεκριμένα στην εξωτερική όψη, την εσωτερική διαρρύθμιση και την λειτουργία του, αγνοώντας την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού ο οποίος πρέπει να ικανοποιήσει και άλλες παραμέτρους όπως την αντισεισμική θωράκιση του έργου, την πυροπροστασία, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την προσαρμογή του έργου στο οικόπεδο και στον χώρο, κλπ. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει ο μηχανικός, ο οποίος πέρα της αρχιτεκτονικής μελέτης, καλείται να ‘εναρμονίσει’ το σχέδιο με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί και τις υπόλοιπες αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας.  

Δείτε επίσης :

| κατοικία | λοιπές χρήσεις | προσθήκη | αλλαγή χρήσης | έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας | στατικής & αντισεισμική μελέτη | παρουσίαση μελέτης & φωτορεαλισμός | ΚΕΝΑΚ & βιοκλιματικός σχεδιασμός | άδεια λειτουργίας | τοπογραφική αποτύπωση | άδεια δόμησης | κατασκευή | ανακαίνιση | προ 48ωρών έγραφη ενημέρωση |