Οι δραστηριότητες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού ξεκινώντας από την μελέτη – σχεδίαση έως και την κατασκευή – υλοποίηση ενός τεχνικού έργου, είτε αυτό αφορά νέα οικοδομή είτε υφιστάμενη (προσθήκη, ανακαίνιση, κλπ). Παράλληλα αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση υποθέσεων και ενεργειών που απαιτούν την συνδρομή πολιτικού μηχανικού.

Πέρα από την μελέτη, επίβλεψη. κατασκευή ή ανακαίνιση ενός κτιρίου, παρέχουμε υπηρεσίες συναφείς με την δραστηριότητα του πολιτικού μηχανικού, προς ιδιώτες ή συνεργαζόμενα τεχνικά γραφεία, όπως :