Παλιότερες έρευνες έχουν αποδείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτήτων αδυνατούν να κατανοήσουν πλήρως την δισδιάστατη κάτοψη ενός κτιρίου. Επίσης το τεχνικό σχέδιο (κατόψεις, όψεις, τομές κλπ) εξυπηρετεί περισσότερο την κατασκευή και τον έλεγχο του κτιρίου και συνεπώς περιλαμβάνει στοιχειά και λεπτομέριες που αναφέρονται προς του τεχνικούς που θα αναλάβουν την κατασκευή και την επίβλεψη. Βεβαία, προσθέτοντας ανθρωπομετρικά στοιχειά και λεπτομέριες σε ένα σχέδιο όπως έπιπλα, ειδή υγιεινής, αντικείμενα, γραμμοσκιάσεις και υπομνήματα υλικών σε συνδυασμό με την πλήρης, λεπτομερής και αιτιολογημένη παρουσίαση, βοηθάμε τον ιδιοκτήτη να κατανοήσει πλήρως την κάτοψη του χώρου.

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται σε δισδιάστατα σχεδία και πάντα σε συνδυασμό με τις επεξηγήσεις του μελετητή. Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να κατανοήσει :

  • την εσωτερική διαμόρφωση του κτιρίου και το εξωτερικό περίγραμμα,
  • την επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου, τους περιορισμούς και τον τρόπο που επηρεάζουν την μελέτη του κτιρίου,
  • τα στοιχεία που τοποθετούνται απο τις απαιτήσεις των υπόλοιπων μελετών (στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις, ΚΕΝΑΚ κλπ) και επηρεάζουν την αρχιτεκτονική σχεδίαση,
  • τη θέση, τη χρήση, τις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων,
  • τη θέση και τις διαστάσεις των ανοιγμάτων (πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα),
  • τη τοιχοποιία του κτιρίου (εξωτερική και εσωτερική),
  • τη θέση και το μέγεθος των βασικών επίπλων των χώρων, των ειδών υγιεινής, των ερμαρίων της κουζίνας, της ντουλάπας κλπ,
  • την αλληλουχία των χώρων, τα διάφορα επίπεδα και η μεταξύ τους επικοινωνία,
  • τις  λεπτομέριες του κτιρίου και τον τρόπος χρήσης.

Αυτό που λείπει από την παραπάνω παρουσίαση είναι η τρισδιάστατη εικόνα του κτιρίου (η μορφολογία, οι όγκοι, οι χρωματισμοί κλπ). Είναι αρκετά δύσκολο να περιγράψεις αναλυτικά την εικόνα ενός κτιρίου στον χώρο βάζοντας τον ιδιοκτήτη να το “φανταστεί” έχοντας μπροστά του μόνο τις κατόψεις και επίσης δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η εικόνα που διαμόρφωσε ο ιδιοκτήτης είναι αυτή που προσπαθείς να περιγράψεις. Για αυτόν τον λόγο δημιουργούμε και τρισδιάστατα μοντέλα του κτιρίου.

Ένα σύγχρονο εργαλείο παρουσίασης  είναι η φωτορεαλιστικη αποτύπωση ενός κτιρίου εξωτερικά ή εσωτερικά καθώς και της διαμόρφωσης του υπόλοιπου χώρου του οικόπεδου. Στην ουσία είναι η τρισδιάστατη αναπαραγωγή της κάτοψης του κτιρίου στο χώρο και η προσαρμογή υλικών δόμησης  και χρωματισμών προκειμένου με τον κατάλληλο φωτισμό να δώσουμε μια ρεαλιστική προοπτική εικόνα της όψης του κτιρίου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι φωτογραφίες του κτιρίου από διαφορές οπτικές γωνίες δίνουν την συνολική πραγματική εικόνα και σε συνδυασμό με το τεχνικό σχέδιο, βοηθούν στην πλήρης παρουσίαση της μελέτης. Στο φωτορεαλισμό μπορούμε να επιλέξουμε τα υλικά και την ύφη τους, τους χρωματισμούς, τις αρχιτεκτονικές λεπτομέριες και γενικότερα ότι αφορά την όψη ενός κτιρίου.  Σημαντική επίσης είναι και η παρουσίαση της διαμόρφωσης του οικόπεδου αφού διακρίνονται τα διάφορα επίπεδα και οι λειτουργιές τους (χώροι πράσινου, πισινά, θέση στάθμευσης, bbq κλπ), η είσοδος του οικόπεδου, η σύνδεση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με το κτίριο  κλπ.