Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Τεχνικού Γραφείου…..

Το τεχνικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2006 με σκοπό την μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων, και την παροχή λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού. Εδρεύει στην Αγία Παρασκευή και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραv αυτής.

Οι δραστηριότητες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού ξεκινώντας από την μελέτη και τον σχεδιασμό του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κτλ), την έκδοση άδειας (άδεια δόμησης, έγκριση δόμησης κτλ) έως και την επίβλεψη ή κατασκευή, είτε αυτό αφορά νέα οικοδομή είτε υφιστάμενο κτίριο όπως προσθήκη, ανακαίνιση, αλλαγή χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού, κ.α.

Σε άμεση συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, προσεγγίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας ως γνώμονα :

  • τις ανάγκες και τις δυνατότητες του,
  • τις αρχές που απορρέουν από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού,
  • τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και εφαρμογής,
  • την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και χρήση του έργου,
  • την πλήρη παρουσίαση του έργου, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την κατασκευή, με την χρήση σύγχρονων εφαρμογών,
  • τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες υλοποίησης του έργου.

Η επικοινωνία ανάμεσα στον εδιαφερόμενο και τον μηχανικό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα όπως κατόψεις με ανθρωπομετρικά στοιχεία και φωτορεαλιστικές αποτυπώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κατανοήσει τον σχεδιασμό και την λειτουργία του κτιρίου και να παρέμβει ανάλογα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ κατοικια

Στoν ιστότοπο του γραφείου παρουσιάζουμε ως ένθετες εικόνες μέσα στις σελίδες ένα ενδεικτικό τμήμα των έργων και των μελετών που έχουμε εκπονήσει. Παραθέτουμε συνοπτικά ιδέες, συμβουλές και γνώσεις που έχουμε αποκτήσει μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας, καθώς και την μεθοδολογία διεκπεραίωσης που ακολουθούμε για τις κυριότερες των δραστηριοτήτων μας.

Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την χρήση και την ανάλυση τεχνικών όρων, περιοριζόμενοι στο τελικό αποτέλεσμα που είναι και το ζητούμενο από πλευράς ιδιοκτήτη.

κοστος, τιμη, προσφορα, εκπτωση, μηχανικος, υπηρεσιες

Ζητήστε μια προσφορά για….

Επικοινωνήστε  μαζί μας, πείτε μας τι ακριβώς θα θέλατε να κάνετε ή ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε και εμείς θα σας δώσουμε μια  προσφορά  όσον αφορά την τιμή των  υπηρεσιών  μας  ή  το κόστος της  κατασκευή  σας.

 Τελευταία Νέα | Αρθρογραφία

πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσηςΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ενεργειακό πιστοποιητικό κτιρίων ή κτιριακών μονάδων (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κ.α.) με έκπτωση επι της νόμιμης αμοιβής ανάλογη με το μέγεθος και την παλαιότητα του ακινήτου

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – Η.Τ.Κ.

έλεγχος νομιμότητας ακινήτου και πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου / διηρημένης ιδιοκτησίας (διαμέρισμα – κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.α.)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

σύνταξη μελέτης, εγγράφων και διεκπαιρέωση διαδικασίας έγκρισης στην υπηρεσία δόμησης για εργασίες του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.4067/12

ΠΡΟ 48 ΩΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

σύνταξη εγγράφων και διεκπαιρέωση διαδικασίας γνωστοποίησης στην υπηρεσία δόμησης για εργασίες του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4067/12

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

σύνταξη μελέτης και έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης κτιριοδομικών έργων κατοικίας, καταστημάτων, γραφείων κ.τ.λ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ρύθμιση – δήλωση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου βάση του Ν.4495/17

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

σύνταξη μελέτης και έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης κτιρίου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας όπως κατοικία, κατάστημα, γραφείο κ.α.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

σύνταξη μελέτης και έγκριση και άδεια δόμησης για προσθήκη καθ’ ύψος ορόφου ή επέκταση υφιστάμενου κτιρίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

επίβλεψη και ανάθεση της κατασκευής κτιριοδομικών έργων με την μέθοδο της αυτεπιστασίας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

μελέτη χώρου κατοικίας ή/και εκτέλεση εργασιών για ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, αντικατάσταση κουφωμάτων, διασκευή δικτύων και αγωγών, επισκευή δαπέδων κ.α.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

μελέτη επαγγελματικού χώρου (κατάστημα, γραφείο κ.α.) ή/και εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ή ανακαίνισης του χώρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

λοιπές εργασίες ή διαδικασίες που απαιτούν την συνδρομή μηχανικού

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

σύνταξη μελετών, σχεδιαγράμματος, εγγράφων και διαγράμματος ροής για αδειοδότηση ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ / ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

σύνταξη μελετών, εγγράφων και σχεδιαγράμματος χώρου για ίδρυση και άδεια λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου κ.α. / άδεια λειτουργίας φαρμακείου

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

αυτοψία, έλεγχος και τεχνική έκθεση για δικαστική χρήση, αποζημίωση, επίλυση διαφορών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρακολούθηση έργου, σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών κ.α.