υπολογιστικο φυλλο excel

Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων στοιχείων μιας ενεργειακής επιθεώρησης έχουμε δημιουργήσει ένα πρότυπο υπολογιστικό φύλλο εντός της εφαρμογής MS OFFICE EXCEL