137ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης
ΕΠΩΝΥΜΟ : Ζαφειράκης
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Νικόλαος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6974 46 12 56 – 211 700 91 41
e-mail : info@gzafeirakis.gr
website : www.gzafeirakis.gr
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με 2 τέκνα

ΣΠΟΥΔΕΣ

2002 – 2006 : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.)
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εισαγωγή μέσω κατατακτήριων εξετάσεων με γενική βαθμολογία 51/60.
Απόκτηση διπλώματος την 28/4/2006 με βαθμό 6.95.
Κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ» με βαθμό ‘Αριστα’ (10/10).

2014 – 2018 : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Κατεύθυνση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος
Απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης M.Sc. την 04/2/2019 με βαθμό 93.55%.
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα «ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΑΝΟΤΟΞΙΝΕΣ,
ΕΝΑΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΥΓΕΙΑ» με βαθμό ‘Αριστα’ (100%).

1997 – 2001 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Απόκτηση πτυχίου την 23/4/2001 με βαθμό 7.40.
Βραβείο επίδοσης Ι.Κ.Υ. τον Απρίλιο του 2000.
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
Λ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
» με βαθμό ‘Αριστα’ (10/10).

 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αθήνα, 16-31/05/2014: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών: Επιθεωρητές Κτιρίων».
Αθήνα, 01-30/10/2009: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με αντικείμενα: αρχιτεκτονικά με ΤΕΚΤΩΝ, μελέτη μεταλλικών με FESPA, μελέτη σκελετών από Ο.Σ. με FESPA.
Πάτρα, 10-11/10/2005 : Παρακολούθηση εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας. Οργάνωση : Πανεπιστήμιο Πατρών – τμήμα πολιτικών μηχανικών.
Αθήνα, 19-21/04/2005 : Παρακολούθηση του Συνεδρίου με γενικό τίτλο ‘Συνέδριο για τα Δημόσια Έργα’. Οργάνωση : Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 11/06/2004 : Παρακολούθηση εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα : ‘Αειφορικά κτίρια για μια πράσινη πόλη’. Οργάνωση : Ινστ. αστικού περιβάλλοντος του Παντείου.
Αθήνα, 24-26/05/2004 : Συμμετοχή στις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Οργάνωση : Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
Αθήνα, 20-21/05/2004 : Παρακολούθηση της Διημερίδας με θέμα ‘Πολεοδομικές Εφαρμογές και Δόμηση. Σχολιασμός Διατάξεων Ν.3212/31-12-03 ΦΕΚ 308Α’ : Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ’. Οργάνωση : Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 26-27/02/2004 : Παρακολούθηση εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα. Οργάνωση : Σ.Ε.Σ. / Ινστιτούτο Μεταφορών.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Εξωτερικός συνεργάτης του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Τομέας Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος (πρώην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ).
  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού υπ’ αριθμ. 48948/21.06.2006 (Τ.Ε.Ε./αριθμ.πρωτ.11606/06).
   • Άδεια Ελεγκτή Δόμησης κατηγορίας ΙΙΙ με Α.Μ.1883 (ΦΕΚ 226/Β/03.02.2020).
  • Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ τάξης με Α.Μ.15749 (ΥΠΕΚΑ/ΕΥΕΠΕΝ).
  • Άδεια Ελεγκτή Προσβασιμότητας κατηγορίας Ι με Α.Μ. 1883 (ΦΕΚ 6010/Β/25.11.2022)
   • Πτυχίο Μελετητή Κατηγοριών 10 & 16 (τοπογραφικές & συγκοινωνιακές μελέτες) Α’ τάξης με Α.Μ.24824 (ΥΠΕΚΑ/ΓΓΔΕ).
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με αριθμό μητρώου 108196.
   • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.).
  • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) με αριθμό μητρώου 28360.
   • Κάτοχος Πιστοποιητικού MASTER CERTIFIED USER στις ενότητες FESPA (σκυρόδεμα & χάλυβας) και ΤΕΚΤΩΝ (αρχιτεκτονικά), MST-01122.
 • Εκπλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία στον Στρατό Ξηράς (πυροβολικό) την περίοδο 3/2002 – 5/2003 με το βαθμό του λοχία πυροβολικού μάχης.
  • Αποφοίτησα από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Πατρών το έτος 1996.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2/2007 – σήμερα : έναρξη τεχνικού γραφείου “ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών ιδιωτικών κτιριοδομικών έργων και λοιπών μελετών όπως ύδρευση, αποχέτευση, φωτορεαλισμός, τοπογραφικές αποτυπώσεις, άδειες λειτουργιάς καταστημάτων κ.α., κατασκευή ιδιωτικών κτιριοδομικων έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ενεργειακές επιθεωρήσεις, κ.α. καθώς και συνεργασία με τεχνικά γραφεία και εταιρίες για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και τοπογραφικών μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

09/2007 : Μελέτη χωροταξικής διάταξης λειτουργιών Κ.Τ.Ε.Ο. στην επισκευαστική βάση της Ο.ΣΥ. Α.Ε. – πρωην Ε.ΘΕ.Λ. (ΑΝΑΘ. Δ.Π. 1799/11.09.2007).

4/2006 – 1/2007 : Συνεργασία με το γραφείο μελετών “ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής, ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης (Ν.3316/2005), συγκοινωνιακές μελέτες (κατ. 10), υδραυλικές μελέτες (κατ. 13) κ.α.

10/2003 – 3/2006 : Συνεργασία με το τεχνικό γραφείο “ΔΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ” ως εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, ιδιωτικών κτιριοδομικών έργων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων κτιρίων.

7/2004 – 8/2004 : Συνεργασία με την τεχνική εταιρία “ΠΟΛΙΝΔΕ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ” με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας σε 12 σταθμούς διοδίων της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.

9/2000 – 3/2002 & 5/2003 – 9/2003 : Συνεργασία με το τεχνικό γραφείο “HABITAT” με αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών ιδιωτικών κτιριοδομικών έργων και λοιπών μελετών όπως ύδρευση-αποχέτευση κτιρίων, φωτορεαλισμός, τοπογραφικές αποτυπώσεις, πυρασφάλεια, σύσταση ιδιοκτησίας κ.α.