Στον ιστότοπο του γραφείου παραθέτουμε συνοπτικά ιδέες, συμβουλές και γνώσεις που έχουμε αποκτήσει μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας, καθώς και την μεθοδολογία διεκπεραίωσης που ακολουθούμε για τις κυριότερες των δραστηριοτήτων μας.

Προσπαθούμε να αποφύγουμε την χρήση και την ανάλυση τεχνικών και επιστημονικών όρων που συνήθως είναι δυσνόητοι στο ευρύ κοινό και αφορούν κυρίως το υπολογιστικό και σχεδιαστικό τμήμα μιας μελέτης, περιοριζόμενοι στην αιτιολόγηση και παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος που είναι και το ζητούμενο από πλευράς ιδιοκτήτη.

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η γενική ενημέρωση του κοινού για θέματα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης και διεκπεραίωσης τους, ενώ παράλληλα γίνετε παρουσίαση με ένθετες εικόνες μέσα από τις σελίδες, ενός ενδεικτικού τμήματος των έργων και των μελετών που έχουμε εκπονήσει.

Τελικός σκοπός είναι η προσωπική επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφουμε (τηλέφωνο, e-mail, φόρμα επικοινωνίας κ.α.) προκειμένου να αναλυθεί η κάθε μορφής υπόθεση αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού (μελέτη νέας οικοδομής, κατασκευή, νομιμοποίηση, προσθήκη κτλ) ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της, ανάλογα με την φύση του αιτήματος.

Τα κείμενα της παρούσας ιστοσελίδας δεν είναι δεσμευτικά ως προς το περιεχόμενο τους δεδομένου ότι η κείμενη νομοθεσία παρουσιάζει πολυπλοκότητα ως προς την εφαρμογή της που συχνά οδηγεί σε λανθασμένες ερμηνείες και ενέργειες. Επίσης, κάθε υπόθεση πρέπει να θεωρείτε ως ιδιαίτερη και να διερευνάτε περεταίρω ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία της προκειμένου να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της.

Συνεπώς, για οποιασδήποτε μορφής υπόθεση, αίτημα ή επιθυμία, πέρα από την γενική πληροφόρηση την οποία μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον μηχανικό σας, ή εάν το επιθυμείτε με εμάς, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε την πλέον ασφαλής και κατάλληλη απάντηση.

Επιτρέπεται η αντιγραφή των κειμένων του ιστότοπου και η χρήση τους με την επιφύλαξη ότι αυτά δεν είναι δεσμευτικά ως προς εμάς, την αναγραφή της πηγής τους (πηγή: www.gzafeirakis.gr) και την ανάληψη της ευθύνης της πληρότητας και του περιεχομένου τους από τον αντιγραφέα.

Τρόπος χρήσης των cookie

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός είναι να διευκολύνουν τον ιστότοπο να αποθηκεύσει πληροφορίες για την επίσκεψη σας όπως προτιμήσεις σελίδων και άρθρων, χρόνος παραμονής σας στις σελίδες, λέξεις-κλειδια που χρησιμοποιήσατε κ.τ.λ.

Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για εμάς προκειμένου να δούμε ποιες ενότητες σας αφορούν περισσότερο και να τις εμπλουτίσουμε με περισσότερες πληροφορίες ή να προσθέσουμε νέες ενότητες ή να τροποποιήσουμε τις υφιστάμενες έτσι ώστε η ιστοσελίδα μας να είναι ποιο χρήσιμη για εσάς την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookie και για άλλους λόγους, όπως απομνημόνευση προτιμήσεων, υπολογισμός αριθμού επισκεπτών, προστασία των δεδομένων σας κ.α.

Με εκτίμηση,

Ζαφειράκης Ν. Ιωάννης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.